JOG-BLOG
2014.03.08 11:41

A webáruházak által kötelezően közzé teendő adatok

Változás a 2001. évi CVIII. törvényben

Rengeteg a változás a webáruházak működését befolyásoló jogi környezetben és a tét sem kicsi. A fogyasztóvédelmi kihágások bírság vonzata fél millió forintig terjedhet, hasonlóképpen a spam (kéretlen elektronikus tartalom) küldéséhez.

A 45/2014. Kormányrendeleten kívül hatással van az életünkre a Polgári Törvénykönyv változása is.

Ezeknek a változásoknak a hatására 2014. június 13-ig kell a szerződéses feltételeinket módosítani és a vásárlási folyamatot is több helyen megváltoztatni.

Van azonban egy olyan dolog, amely már 2014. január 1. óta ketyeg.

A 2001. évi CVIII. törvény az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az nformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2014. január 1-i hatállyal változott. Ennek értelmében az elektronikus kereskedelmi szolgáltató az eddig is kötelező adatokon kívül a tárhely szolgáltatójának adatait is közzé kell tenni. A tárhely szolgáltató a törvény szerint ún. közvetítő szolgáltató, aki „az igénybe vevő által biztosított információt tárolja” és róla kötelezően meg kell jeleníteni az alábbi adatokat:

 

  • Szolgáltató neve
  • Székhelye
  • Telephelye
  • Elérhetőségre vonatkozó adatai, különösen a különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét

 

Ennek a törvénynek a kapcsán meg kell jegyeznem még valamit. Már évek óta kötelező, a webáruház nyilvántartásba vétele a webáruházat üzemeltető vállalkozás székhelye szerinti jegyzőnél (4. paragrafus d. bekezdés). A nyilvántartásba vevő jegyző nevét és a nyilvántartási számot szintén közzé kell tenni a weboldalon! Ugyanakkor se szeri, se száma azon webáruházaknak, akiknek sehol nem találni a nyilvántartási számát.

Ezért talán nem haszontalan, ha megismételem mit is kell a törvény szerint közzé tenni magunkról az adott törvény 4 . paragrafusa alapján:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,

h)31 a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

 

Tetszik vagy másokat is érdekelhet ez a téma? Oszd meg velük!
vagy szólj hozzá itt:

 

Már megint foglalkoznom kellene a webáruházzal is!

Meg kellene csinálni ... !
Jó lenne átgondolni ... !
Be kellett volna állítani ... !
Ki kellene találni ... !
Fel kell tölteni ... !
Valamikor már ideje lenne aktualizálni ... !
Már régen le kellett volna cserélni ... !
Na igen! De ki és mikor?
Webáruház figyelmeztetés!
Az Ön webáruházának menedzserre van szüksége! Felveszi a kapcsolatot a webáruház menedzserrel?

Én és a Facebook

Én és a Google+

Google+