JOG-BLOG
2014.03.25 17:26

Az új Ptk. és a webáruházak

Változás a 2001. évi CVIII. törvényben

Sok szó esik manapság a webáruházas berkekben a 45/2014-es Kormányrendeletről. Az új Ptk. is tartalmaz azonban  olyan dolgokat, amelyet szem előtt kell tartanunk.

 

A fogyasztó meghatározásán túl, a XVI. Fejezet az elektronikusúton történő szerződéskötés különös szabályait taglalja..

Az első dolog mindjárt az, hogy a vásárlót tájékoztatni kell – többek között – a szerződéskötés technikai lépéseiről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szükséges valamiféle útmutatót készíteni a számára, hogy hogyan is vásároljon. Be kell neki mutatni azokat a lehetőségeket (eszközöket), amelyek révén az adatbevitel során felmerülő hibákat javíthatja.

 

A fogyasztóvédelmi hatóságok már eddig is büntetést szabhattak ki azért, ha a weboldalon nem volt tájékoztatás arról, hogy az elektronikus úton létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, rögzítésre kerül-e, a későbbiek folyamán hozzáférhető lesz-e, illetve, hogy mi a szerződés kötés nyelve. Ez a továbbiakban is így lesz. (Habár eddig sem nagyon értettük, hogy egy teljes szövegezésében magyar nyelvű weboldalon, ahol ráadásul a szerződéses feltételek is magyar nyelven olvashatóak, miért kell külön kiemelni, hogy a szerződéskötés nyelve magyar, ezen ne múljon.)

 

Szükségesnek találom külön kiemelni a 6:84-es paragrafus rendelkezéseit, amely szerint „az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.”

 

Vagyis a rendelés jogi szempontból akkor jelent kötelezettséget a vásárló számára, ha a webáruházból igazolás érkezik a részére arról, hogy a „szerződési jognyilatkozata” (megrendelése) megérkezett. Ezért a vásárlási folyamatot úgy kell kialakítanunk, hogy a megrendelés leadását követően a webáruházunk küldjön automatikusan érkeztetési igazolást a vásárló e-mail címére. Ez nem csak jogi szempontból kötelező, hanem a vásárló szemszögéből is pozitív mozzanat. Visszajelzést kap arról, hogy nem egy (virtuális) kútba dobta bele megrendelést, hanem egy működő rendszerbe érkezett meg. Nem egy és nem kettő, olyan webáruházat láttam már, ahonnan az sem jött vissza, hogy „bikkmakk”, amikor leadtam a megrendelést. Meglehetősen idegesítő volt.

 

Tetszik vagy másokat is érdekelhet ez a téma? Oszd meg velük!
vagy szólj hozzá itt:

 

Már megint foglalkoznom kellene a webáruházzal is!

Meg kellene csinálni ... !
Jó lenne átgondolni ... !
Be kellett volna állítani ... !
Ki kellene találni ... !
Fel kell tölteni ... !
Valamikor már ideje lenne aktualizálni ... !
Már régen le kellett volna cserélni ... !
Na igen! De ki és mikor?
Webáruház figyelmeztetés!
Az Ön webáruházának menedzserre van szüksége! Felveszi a kapcsolatot a webáruház menedzserrel?

Én és a Facebook

Én és a Google+

Google+