ADATVÉDELEM

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

NAIH-73334/2014

NAIH-73333/2014

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a www.webaruhazmanager.hu domain néven elérhető weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások érdekében végzett  személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A szolgáltatások technikai hátterét az Unas Online  Kft. (9400. Sopron, Major köz 2. I/15.) és a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.) biztosítja.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldal „Adatvédelem” című oldalán.

1. Az adatkezelő személye

dr. Sasvári Anna – egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő) elérhetőségi adatai a weboldal „Hol találom?” oldalán folyamatosan elérhetőek.

 

Adatvédelmi nyilvántartási számok:

NAIH-73334/2014

NAIH-73333/2014

2. A felhasználó személye

Az adatkezelő felhasználónak a weboldalon található űrlapokon adatokat megadó személyeket tekinti.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A weboldalon elérhető szolgáltatások használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, az elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A megadandó adatok szolgáltatásonként eltérőek, de elsősorban az alábbiak:

 1. név
 2. e-mail cím
 3. telefonszám

    
A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az igényelt szolgáltatások nyújtásához szükséges idejig terjed, amely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. A felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését az info[kukac]webaruhazmanager.hu e-mailcímen

Honlap-látogatottsági adatok kezelése és Google hirdetések megjelenítése az oldal látogatói számára

Külső szolgáltatók, közöttük a Google, a felhasználók számítógépének egyes adatait a tárolják. Ezek alapján azonban a felhasználó személye nem azonosítható.
A weboldal hirdetései különböző  internetes webhelyeken jelennek meg. A hirdetés szolgáltatók, közttük a Google, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a weboldal bármely oldalán és ez alapján jeleníthetnek meg a hirdetést a felhasználónak. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

3. Az adatkezelés célja

A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokkal összefüggésben az adatkezelések célja:

 1. Üzletszerzés
 2. Szolgáltatások nyújtása
 3. Felhasználók azonosítása
 4. Információ és segítség nyújtása egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban
 5. Esetleges viták rendezése


4. Adattovábbítás

A kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a személyes adatokat saját maga kezeli. Az adatokat harmadik félnek át nem adja, azokat nyilvánosságra nem hozza, kivéve azon eseteket, amikor ez törvény által előírt kötelezettsége.

A szolgáltatások egy része közvetetten – más szolgáltató (pl. Facebook) által - kezelt adatok megadásával érhető el és így kerülhet az adatkezelő birtokába, illetve nyilvánosságra is kerülhet. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az adatkezelő nem tudja megakadályozni.

A szolgáltatás nyújtásával összefüggésben tapasztalt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az adatkezelő jogosult kapcsolatba lépni a felhasználókkal és számukra közleményeket eljuttatni, illetve közzétenni.

Az adatkezelő együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság


A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítóik használatáért, illetve ezek használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ezért a felhasználónak magának is kell gondoskodnia ezen adatok bizalmas kezeléséről. Amennyiben a felhasználó adatai önhibájából arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

6. Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info[kukac]webaruhazmanager.hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A regisztrált felhasználó a szolgáltatásra jellemző módon biztosított automatikus technikai lehetőségeken túl írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti a szolgáltatás megszüntetését és adatai törlését: info[kukac]webaruhazmanager.hu

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó jogellenesen jár el, akkor megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Jogellenes magatartás, ha

 • valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg;
 • a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja;
 • jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott.


7. Módosítás

Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a weboldal  „Adatvédelem” című oldalán.

Módosítva:2014. március 27.

Már megint foglalkoznom kellene a webáruházzal is!

Meg kellene csinálni ... !
Jó lenne átgondolni ... !
Be kellett volna állítani ... !
Ki kellene találni ... !
Fel kell tölteni ... !
Valamikor már ideje lenne aktualizálni ... !
Már régen le kellett volna cserélni ... !
Na igen! De ki és mikor?
Webáruház figyelmeztetés!
Az Ön webáruházának menedzserre van szüksége! Felveszi a kapcsolatot a webáruház menedzserrel?

Én és a Facebook

Én és a Google+

Google+